Sådan laves en liste over deltagere i et aktieselskab

Sådan laves en liste over deltagere i et aktieselskabMed indførelsen af ​​forbundslov af 08.02.1998. Nr. 14-FZ "på aktieselskaber" i kapitel III.1. Organisationens leder er ansvarlig for at opretholde og holde listen over deltagere i virksomheden.

Sådan laves en liste over deltagere i et aktieselskab


instruktion

1


Vi udarbejder titelsiden på listen over deltageresamfund: - i højre øverste hjørne angive, hvem der har godkendt dette dokument (sådan er organets leder) - lidt lavere i midten foreskrive TIN, CAT, OGRN og adresse på den juridiske persons placering - Centreret midt på siden med fed skrift skriver vi sætningen "Liste over deltagere i et aktieselskab", og så angiver vi organisationens fulde navn; - Hvis listen over selskabet ikke er samlet for første gang, skal det også tilføjes, på hvilket tidspunkt dette dokument afspejler oplysningerne heri - nederst på siden markerer vi byen og året med at udarbejde listen over deltagere.

2


Vi komponerer det første kapitel på deltagerlistensamfund, som i praksis oftest kaldes "Generelle bestemmelser": - I afsnit 1.1. Vi angiver, at denne liste er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i artikel 31.1. FZ "på aktieselskaber"; - punkt 1.2. dedikere til størrelsen af ​​selskabets charterkapital - Følgende afsnit er baseret på bestemmelserne i artikel 31.1. FZ "På Aktieselskaber", skriver praktisk taget alle formuleringer fra det.

3


Vi designer det andet kapitel i listen som et borddeltagere i virksomheden, som oftest er afsat til detaljerede oplysninger om deltagere i virksomheden: - deltagerens fulde navn - Unionsborgerskab - pasdata (herunder dokumenttype, serie og nummer, der udstedte det, udstedelsesdato, dato og fødested for deltageren og hans bopæl (registrering)) - deltagerens TIN - kontaktoplysninger, som du kan kontakte deltageren (telefonnummer, e-mail-adresse osv.)

4


Vi opretter i form af et bord det tredje kapitel på listen over deltagere i selskabet, hvor vi angiver deltagerens navn og størrelsen af ​​andelen i den autoriserede kapital, han ejer (i procent).

5


Det sidste, fjerde kapitel om informationtil betaling af aktier i den autoriserede kapital i selskabet, kan udstedes i form af tabeller (til angivelse af navnet deltageren, størrelsen af ​​den betalte andel indtil organiseringen af ​​statens registrering og efter, samt i form af betaling af aktier), enten i form af følgende sætninger: "Aktier i alle medlemmer af selskabets betalt ved at tjene penge i den autoriserede kapital. "

6


Vi syr dette dokument, og på bagsiden fastgøres det med underskrift af hovedet og organets segl.